Adelsberger, Heimo H.; Pawlowski, Jan M.:
Electronic Business and Education
In: International Handbook on Information Systems; Handbook on Information Technologies for Education & Training / Adelsberger, H.h.; Collis, B.; Pawlowski, J.m. (Hrsg.). - Berlin: Springer, 2002, S. 653 - 671
2002Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
Wirtschaftswissenschaften
Titel:
Electronic Business and Education
Autor(in):
Adelsberger, Heimo H.LSF; Pawlowski, Jan M.LSF