Echtle, K.; Leu, M.:
The EFA Fault Injector for Fault-Tolerant
In: Proceedings of the IEEE Workshop on Fault-Tolerant / Fussell, Niraj; Jha, Donald S. (Hrsg.). - Amherst, MA: IEEE Computer Society Press, 1992, S. 28 - 35
1992Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
Wirtschaftswissenschaften
Titel:
The EFA Fault Injector for Fault-Tolerant
Autor(in):
Echtle, K.LSF; Leu, M.