Naul, Roland:
Fair Play jako olimpijski ideal i jako wzor osobistego zachowania w sporcie. Protrzeba a rzeczywistosc - opinie mlodych Europejczykow.
In: FAIR PLAY w europejskiej kulturze i edukacji. / Zukowska, Z.; Zukowski, R. (Hrsg.). - Warszawa, 2004, S. 118 - 129
2004Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
Soziologie, Sozialwissenschaften
Titel:
Fair Play jako olimpijski ideal i jako wzor osobistego zachowania w sporcie. Protrzeba a rzeczywistosc - opinie mlodych Europejczykow.
Autor(in):
Naul, RolandLSF