Kuttler, Wilhelm; Stock, Peter:
Klimatologia Miast W Zaglebiu Ruhry
In: Aktualne problemy rozwoju przestrzennego zagłębia Ruhry : Actual problems of spatial development of the Ruhr (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellónskiego : Prace geograficzne ; 78) (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego : Prace Instytutu Geograficznego UJ ; 100) (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 941) / Förster, Horst (Hrsg.). - Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1990, S. 21 - 35
1990Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
Geowissenschaften
Titel:
Klimatologia Miast W Zaglebiu Ruhry
Autor(in):
Kuttler, WilhelmLSF; Stock, Peter