Viehweg, Eckart; Zuo, Kang:
Families over curves with a strictly maximal Higgs field
In: Asian Journal of Mathematics, Band Band: 7 (2003), S. 575 - 598
2003Artikel/Aufsatz in Zeitschrift
Mathematik
Titel:
Families over curves with a strictly maximal Higgs field
Autor(in):
Viehweg, EckartLSF; Zuo, Kang
Erscheinungsjahr
2003