Kerres, Michael:
Web 2.0 and E-Learning : "Drupal" as a CMS for learning communities
In: Proceedings of the Online Educa, Berlin 28.-30. November 2007 - Berlin, 2008
2008Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
ErziehungswissenschaftenFakultät für Bildungswissenschaften
Titel:
Web 2.0 and E-Learning : "Drupal" as a CMS for learning communities
Autor(in):
Kerres, MichaelLSF