Gudehus, Christian:
Dierci shijie dazhan de jiyi zai Ouzhou : jiyi de jiegou
In: Shehui jiyi he quanqiu jiaoliu / Junhua, Zhang (Hrsg.). - Beijing, 2010, S. 67 - 93.
2010Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
Allgemeines, SonstigesZentrale wissenschaftliche Einrichtungen » Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI)
Titel:
Dierci shijie dazhan de jiyi zai Ouzhou : jiyi de jiegou
Autor(in):
Gudehus, Christian

Abstract:

KWI Gudehus, Christian: Remembering WWII in Europe – Structures of remembrance. In: Zhang Junhua: Social Memory and Global Communication. Beijing: Chinese Academy of Social Science Publishing House. 2010, S. 67 - 93.