Kowalczyk, Wojciech; Diakun, J.:
Wpływ koncentracji zawiesiny na proces rozdzielania w kadzi wirowo-osadowej : (The possiblities of whirpool’s applications to clarification of liquid in food industry)
In: IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego BEMS’2000 : (IX Scientific-Technical Conference Construction and Exploatation of Food Processing Machinery) - Politechnika Opolska, Zeszyty Naukowe, 2000, S. 181 - 188
2000Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
MaschinenbauFakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Titel:
Wpływ koncentracji zawiesiny na proces rozdzielania w kadzi wirowo-osadowej : (The possiblities of whirpool’s applications to clarification of liquid in food industry)
Autor(in):
Kowalczyk, WojciechLSF; Diakun, J.