Schröder, Jörg; Balzani, Daniel; Gross, Dietmar:
Aspects of the modeling and computer simulation of soft tissues: applications to arterial walls
In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Jg. 36 (2005), Heft 12, S. 795 - 801
2005Artikel/Aufsatz in Zeitschrift
Bauwissenschaften
Titel:
Aspects of the modeling and computer simulation of soft tissues: applications to arterial walls
Autor(in):
Schröder, JörgLSF; Balzani, DanielLSF; Gross, Dietmar
Erscheinungsjahr
2005
DOI: