Düll, Ruprecht:
The Bryopsida (Musci) of Europe, Western Asia and Macaronesia.
Duisburg, 1981
1981Buch
BiologieFakultät für Biologie
Titel:
The Bryopsida (Musci) of Europe, Western Asia and Macaronesia.
Autor(in):
Düll, RuprechtLSF
Erscheinungsort
Duisburg
Erscheinungsjahr
1981
Umfang
32 Seiten
Notiz:
Als Manuskript vervielfältigt