Diakun, J.; Kowalczyk, Wojciech:
Badanie podatności chmielu na rozdrabnianie i granulację : (Investigation of hops responsiveness to comminution and granulation)
In: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego : (VIII Scientific-Technical Conference Construction and Exploatation of Food Processing Machinery) - Politechnika Białostocka, Materiały Konferencyjne, 1998, S. 75 - 81
1998Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
PhysikFakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Titel:
Badanie podatności chmielu na rozdrabnianie i granulację : (Investigation of hops responsiveness to comminution and granulation)
Autor(in):
Diakun, J.; Kowalczyk, WojciechLSF