Hartmann, Claus; Mertin, Wolfgang; Bacher, Gerd:
Circuit internal signal measurements with a needle sensor
2005
In: Microelectronics Reliability, Jg. Vol. 45 (2005), Heft 9-11, S. 1505 - 1508
Artikel/Aufsatz in Zeitschrift2005ElektrotechnikPhysikMaterialtechnik
Titel:
Circuit internal signal measurements with a needle sensor
Autor(in):
Hartmann, Claus; Mertin, WolfgangLSF; Bacher, GerdLSF
Erscheinungsjahr
2005